Zobacz również

Tomasz UNDERMAN

Od kilkunastu lat moje życie zawodowe związane jest z pomaganiem ludziom w trudnych dla nich sytuacjach.(…)
Czytaj wiecej…

NZOZ ANDROMED Tomasz UNDERMAN

     Zajmujemy się leczeniem kompleksowym- leczymy „ciało i duszę” pacjenta- tylko prawidłowo funkcjonujące soma i psyche stwarzają dobrostan zwany zdrowiem czyli odpowiadają za nasze dobre samopoczucie. Nie ma bowiem choroby ciała bez choroby duszy i odwrotnie. Najczulszym składnikiem naszego zdrowia jest sfera psychiczna-ona to nieustannie zmaga się z otaczającymi nas czynnikami stresu, to nasza psychika jest najczulszym barometrem tego jak funkcjonuje nasz organizm w całości. Jakiekolwiek zaburzenia układu nerwowego powodują niedomagania innych narządów i układów.

Misja Kliniki

     Misją firmy jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej osobom ze schorzeniami narządu ruchu i układu nerwowego w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.